Nieuws

Terug naar het overzicht

Uw nieuwsblad nog lokaler!

Geplaatst op door Rodi Media

Één nieuwsblad per week specifiek voor uw gemeente. Alles blijft zoals u van ons gewend bent, maar dan nog net een stukje beter. Focus op lokale verhalen, initiatieven en ondernemers. Via de krant, rodi.nl en onze sociale kanalen. Rodi Media, uitgeverij van het nieuwsblad in uw gemeente ontwikkelt door om u als lezer een nog lokalere ervaring te geven. Afgelopen week lagen de eerste edities van deze nieuwe opzet op de mat!

Lokale communicatie, weten wat er speelt in uw eigen gemeente, welke evenementen eraan komen, welke initiatieven er in de buurt georganiseerd worden, gemeentenieuws en de beste deals van de ondernemers om de hoek. We hebben dag in dag uit te maken met onze eigen lokale omgeving. Rodi Media, trotse uitgever, zet zich al 42 jaar in om inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties met elkaar te verbinden via lokale communicatie. Elkaar helpen en vooral ook verder brengen.

Als uitgever koesteren we onze lokale samenleving. Deze willen we blijven inspireren en laten bloeien.

Liefst 11,9 miljoen Nederlanders geven aan wel eens een huis-aan-huisblad te lezen. Daarmee wordt de waardering voor informatievoorziening op gemeenteniveau dik onderstreept. De behoefte aan lokaal nieuws op papier en digitaal blijft groot. Onderzoek wijst uit dat lokale nieuwsmedia van groot belang zijn voor de lokale informatievoorziening. Om die reden ontwikkelen we door en willen wij een nog grotere rol spelen in de communicatie tussen (lokale) overheid en burger en burgers en bedrijven onderling.

Daarom ontvangt u vanaf afgelopen week de krant specifiek voor uw gemeente. En dat elke week! Onze redactie trakteert u wekelijks op het laatste nieuws uit de buurt en op mooie achtergrondverhalen. En als u altijd op de hoogte wilt blijven van het laatste nieuws is het raadzaam om www.rodi.nl dagelijks in de gaten te houden. Via onze Facebookpagina hoeft u helemaal niets meer te missen.

Heeft u een tip voor onze redactie of een andere vraag? U kunt te allen tijde terecht op www.rodi.nl

Terug naar het overzicht