Algemene voorwaarden Grand Prix van Rodi 2020

Spelvoorwaarden promotionele kansspelen Rodi Media

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle promotionele kansspelen en prijsvragen welke door Rodi Media BV, al dan niet in samenwerking met derden, worden georganiseerd.

Rodi Media BV is uitgever van regionale midweekse- en zondagskranten. Voor een volledig overzicht van de kranten kan de volgende website worden geraadpleegd: www.rodimedia.nl. Rodi Media BV, Broeker Werf 8, 1721 PC Broek op Langedijk, Postbus 150, 1723 ZK Noord-Scharwoude.

Door deel te nemen aan de betreffende promotionele kansspelen en prijsvragen gaat de deelnemer akkoord met de volgende voorwaarden:

Speluitleg

Beantwoord de prijsvraag die op de Formule 1-pagina in de krant staat. Na elke race verloten we onder de juiste inzendingen enkele prijzen. In totaal worden er 22 prijsvragen gepubliceerd. Doe elk raceweekend mee en vergroot je kans op de hoofdprijs. De winnaar wordt telefonisch of per mail bericht.

 1. Het betreffende spel is ter promotie van de huis-aan-huisbladen van Rodi Media.
 2. Deelnemers dienen tenminste 18 jaar oud te zijn.
 3. Rodi Media BV zal de kansspelbelasting voor haar rekening nemen. De winnaar van de scooter hoeft hier geen zorg voor te dragen. Andere belastingen, die gerelateerd zijn aan het bezitten van een scooter zijn wel voor rekening van de winnaar.
 4. Over de uitslag van promotionele kansspelen of prijsvragen kan niet worden gecorrespondeerd.
 5. Het spel “Grand Prix van Rodi” bestaat uit 22 vragen gedurende het race seizoen. Het is geen verplichting 22x mee te doen om kans te maken op de hoofdprijs.
 6. De prijs is uniek en staat op naam van de winnaar van het spel. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld.
 7. Deelname kan via het invullen van het antwoordformulier op http://www.rodi.nl
 8. Deelname aan het spel “Grand prix van Rodi” kan tot uiterlijk 10 december 2020.
 9. Deelname aan het spel is gratis.
 10. De prijzen worden uitgekeerd in de staat waarin ze zich bevinden. Rodi Media BV is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijzen noch voor eventuele schade bij de levering van de prijs.
 11. Medewerkers van Rodi Media zijn uitgesloten van deelname.
 12. De winnaars zullen worden aangewezen door een onafhankelijke derde of door een onpartijdig computerprogramma.
 13. De winnaar zal persoonlijk bericht ontvangen en gepubliceerd worden in de betreffende huis-aan-huisbladen.
 14. Rodi Media BV gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en zal technische en organisatorische maatregelen treffen om de gegevens van de deelnemer te beschermen tegen verlies en tegen elke vorm van onwettige verwerking. Rodi Media zal de gegevens enkel voor organisatorische doeleinden gebruiken. Niet voor andere doeleinden. De gegevens die gevraagd worden zijn: naam, geboortedatum, adres, postcode, plaats, telefoonnummer en e-mailadres. De winnaars worden telefonisch of per mail op de hoogte gebracht.
 15. In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de acties, of anderszins ontoelaatbaar gedrag behoudt Rodi Media zich het recht voor om de deelnemer van de actie uit te sluiten.
 16. Rodi Media BV behoudt zich het recht voor om de promotionele acties op elk gewenst tijdstip en zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten, te beëindigen of te wijzigen en niet tot uitkering van de prijzen over te gaan.
 17. Door deelname aan een promotioneel kansspel of prijsvraag verleent de prijswinnaar toestemming aan Rodi Media BV, de inzending, alsmede eventuele foto’s van de prijsuitreiking voor promotionele doeleinden te gebruiken en deze op haar website en/of kranten te publiceren.
 18. De aanspraak op een prijs vervalt nadat drie maanden zijn verstreken na de datum waarop de aanspraak op de prijs is ontstaan.
 19. Indien er voor bepaalde spelen specifieke regels worden opgesteld die afwijken van deze algemene spelvoorwaarden, zullen die specifieke regels voorrang hebben boven het bepaalde in deze voorwaarden.
 20. Deze voorwaarden (inclusief de specifieke spelvoorwaarden) kunnen te allen tijde door Rodi Media BV worden aangepast. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.
 21. Voorwaarden hebben geen betrekking op promotionele activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de adverteerders, sponsors, of overige derden worden georganiseerd. Hiervoor worden specifieke voorwaarden opgesteld.
 22. Op promotionele kansspelen en prijsvragen is Nederlands recht en de Gedragscode promotionele kansspelen van toepassing.
 23. Eventuele klachten, vragen of opmerkingen kunt u richten aan Rodi Media BV, rodimedia@rodi.nl. Rodi Media BV zal op de reacties zo spoedig mogelijk reageren. Klachten kunnen ook gemeld worden bij de Kansspelautoriteit, Postbus 298, 2506 CG Den Haag.