MVO & Milieu

“De duurzaamheidsambitie is bij Rodi overal zichtbaar. We nemen veel maatregelen om straks een CO2 neutraal bedrijf te zijn. Verantwoordelijkheid nemen bestaat uit keuzes en inspelen op wensen vanuit de markt, de maatschappij en de keten.” MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Wat dit inhoudt voor Rodi Media? Maatschappelijke betrokkenheid en milieubewust ondernemen.

Maatschappelijke betrokkenheid

Voor een maatschappelijke organisatie als Rodi Media, is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een belangrijk element in onze bedrijfsvoering. In 2015 en 2016 is Rodi Media samenwerkingen aangegaan met de Zaanse-, Westriese, Waterlandse-, Helderse, Hollands Kroonse- en Schager Uitdagingen. Deze Uitdagingen vormen de schakel tussen het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties en verenigingen met een hulpvraag. Door te bemiddelen in vraag en aanbod van materialen, kennis, menskracht, creativiteit en middelen ontstaan matches en kunnen partijen elkaar kosteloos een handje helpen.

De Uitdagingen staan bekend als hét platform voor maatschappelijke verbinding. Verbindingen worden gelegd en krachten gebundeld waardoor er veel mooie matches zijn gerealiseerd. De Uitdagingen mobiliseren bedrijven die, net als Rodi Media, maatschappelijk betrokken ondernemen willen ondersteunen. Rodi Media is trots om partner te zijn van deze Uitdagingen. De matches leveren bijzondere en hartverwarmende verhalen op. Daar besteden we in onze kranten graag aandacht aan.

Download hier het MVO verslag 2021 van de Rodi Groep
Download hier het MVO verslag 2022 van de Rodi Groep
Download hier het MVO verslag 2023 van de Rodi Groep

Voorloper in milieubewust ondernemen

Als maatschappelijk verantwoorde onderneming zijn we trots op de gedane investeringen met betrekking tot het leveren van een positieve bijdrage aan het milieu. In onze drukkerij zijn wij hier dagelijks mee bezig. Met de revolutionaire KBA Cortina waterloze pers heeft Rodi Rotatiedruk in 2005 een grote stap gezet naar milieubewust ondernemen. Door deze investering worden duidelijke milieu- en kwaliteitsvoordelen gehaald. Voordelen als minder papierafval, scherpere afdruk, geen chemisch afval en het gebruik van milieuvriendelijke wasmiddelen.

Investeren in duurzaamheid wordt vaak gezien als kostenverhogend. Echter, dat kan juist leiden tot het tegenovergestelde. Bewust kiezen voor bedrijfsmatig goed omgaan met milieuaspecten. Wij passen de best beschikbare technieken toe bij het bestrijden van luchtemissie. Hierdoor ontstaat een gezonder werkklimaat.”