Jolanda NNP

(Foto: Jolanda de Rijk – Fotograaf: Brian Elings)

‘Versterk het héle journalistieke landschap’

Het gehele journalistieke landschap, inclusief huis-aan-huiskranten en dagbladen, moet worden versterkt. Dat stellen hoofdredacteuren van regionale dagbladen en lokale kranten voor. Het is de uitkomst van de enquête die GfK in opdracht van NDP Nieuwsmedia en de Nederlandse Nieuwsblad Pers (NNP) heeft gehouden onder hoofdredacteuren van lokale en regionale nieuwstitels. De Visiebrief lokale omroepen, waarin het kabinet de plannen uiteenzet om de lokale- en streekomroepen te professionaliseren, verontrust de hoofdredacteuren van regionale dagbladen en lokale kranten. De hoofdredacteuren vrezen dat het voorgestelde beleid onbedoeld leidt tot een verschraling van het pluriforme nieuwsaanbod.

Visiebrief verontrust regionale dagbladen en lokale kranten

De Visiebrief lokale omroepen, waarin het kabinet de plannen uiteenzet om de lokale- en streekomroepen te professionaliseren, verontrust de hoofdredacteuren van regionale dagbladen en lokale kranten. De hoofdredacteuren vrezen dat het voorgestelde beleid onbedoeld leidt tot een verschraling van het pluriforme nieuwsaanbod. Zij stellen daarom maatregelen voor die het gehele journalistieke landschap versterken, inclusief huis-aan-huiskranten en dagbladen. Totale medialandschap meenemen; Jolanda de Rijk, vice-voorzitter van de NNP, deelt die mening: “We moeten voorkomen dat de steun aan publieke omroepen negatieve gevolgen heeft voor de lokale en regionale uitgevers. Versterking van de lokale journalistiek lukt alleen door het totale medialandschap mee te nemen in de beleidsvorming.”

Journalistiek landschap

Herman Wolfswinkel, directeur van NDP Nieuwsmedia: “Voor een vitaal journalistiek landschap is het nodig dat we de handen ineenslaan en dat er nieuwe afspraken worden gemaakt over de balans tussen omroepen en de schrijvende journalistiek. In een aantal Europese lidstaten gebeurt dat al.” Alleen reclame voor algemeen nut NDP Nieuwsmedia en De Nederlandse Nieuwsblad Pers bepleiten dat – in navolging van de landelijke publieke omroep – de advertentie-exploitatie van lokale, streek- en regionale omroepen zich op de online kanalen beperkt tot reclame voor algemeen nut.

Ongelijk speelveld

Lokale hoofdredacteuren zijn klip en klaar over wat er gaande is: “Lokale omroepen ontvangen soms subsidies van wel 250.000 euro ter professionalisering van de omroepen. Daarmee halen ze personeel weg bij de nieuwsbladen en ontstaat er een ongelijk speelveld ten opzichte van de uitgeverijen. Laten we vooral ook niet vergeten dat onderzoek van het Commissariaat voor de Media duidelijk laat zien dat het bereik van de lokale omroepen ver achterblijft bij dat van de huis-aan-huiskranten. Het wordt hoog tijd dat het beleid van de overheid aansluit bij en recht doet aan de cruciale rol van huis-aan-huisbladen en regionale kranten.” Het onderzoek van het CvdM toonde aan dat het huis-aan-huisblad het medium is dat door de meeste inwoners van Nederland wordt gebruikt. Ruim 90% van de hoofdredacteuren geeft aan dat het bestaansrecht van hun titels in grote mate afhankelijk is van print. Jolanda de Rijk: “De huidige concurrentie heeft negatieve invloed op het verdienmodel van de huis-aan-huisbladuitgever en kan het infomeren van inwoners in gevaar brengen.”