Gunay Ulu

Gunay Uslu, staatssecretaris Cultuur en Media Beeld. (Foto: RVD)

Het kabinet draagt de journalistiek, en zeker regionale en lokale journalistiek, een warm hart toe. In een recente brief aan de Tweede Kamer schrijft staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media) dat regionale en lokale media onmisbaar zijn voor verbinding tussen burgers en voor het democratisch draagvlak in onze samenleving. Het is daarom onbegrijpelijk dat de staatssecretaris in haar beleid een blinde vlek lijkt te hebben voor regionale en lokale kranten. 

‘Wij, hoofdredacteuren van regionale en lokale kranten die actief zijn van Zeeland tot Groningen en van Limburg tot Noord-Holland, zijn het met de staatssecretaris eens dat onafhankelijke en kwalitatief hoogwaardige journalistiek essentieel is voor onze democratie. Het vergroot betrokkenheid en verbindt als je weet wat er in je directe omgeving gebeurt. Iedere dag opnieuw zijn onze journalisten in wijken, dorpen en steden te vinden. Ze zoeken en vinden verhalen en zijn als eerste bij belangrijke nieuwsgebeurtenissen die mensen raken. Het werk van onze mensen bereikt 14 miljoen Nederlanders, online en op papier. Iedere dag bezorgen we meer dan 800.000 regionale dagbladen en wekelijks worden 7,5 miljoen huis-aan-huiskranten verspreid, en informeren we Nederland over het laatste nieuws. Onlangs toonde een onderzoek van het Commissariaat van de Media, dat de staatssecretaris in Den Haag in ontvangst nam, duidelijk aan dat de krantentitels een hoofdrol spelen in de nieuwsvoorziening van Nederlanders in de regio. Het maatschappelijk belang van onze redacties is dan ook onmiskenbaar groot. Ondanks de goede bedoelingen van de staatssecretaris om de lokale journalistiek te versterken, kunnen we niet anders dan vaststellen dat het beleid onevenwichtig is. De miljoenen die het kabinet vrijmaakt voor de versterking van lokale journalistiek zijn nodig. Maar door er exclusief beleid voor de lokale publieke omroepen van te maken, sluit het kabinet de belangrijkste makers van lokale journalistiek uit. Sterker nog, het kabinet maakt het speelveld ongelijker en schaadt daarmee de krantentitels, de voornaamste bron van regionaal en lokaal nieuws. Daarmee slaat het kabinet de plank mis. Wij zijn altijd voorstander van meer lokale en regionale kwaliteitsjournalistiek, uiteraard ook als dat gemaakt is door onze collega’s bij de omroepen. We kunnen ons daarom voorstellen dat de omroepen blij zijn dat ze er structureel miljoenen bij krijgen, de samenwerking wordt gestimuleerd en hun financiering onafhankelijker van gemeenten wordt vormgegeven.

Regionale dagbladen, nieuwsbladen en huis-aan-huiskranten zijn voor hun inkomsten afhankelijk van adverteerders en de bereidheid van lezers om een abonnement te nemen. Voldoende inkomsten om de regionale en lokale journalistiek te financieren zijn nog steeds geen vanzelfsprekendheid. Onze zorg is dat de plannen van de staatssecretaris niet méér journalistiek mogelijk maakt, maar bestaande journalistiek verdringt. Zo moedigt de staatssecretaris lokale omroepen aan om meer advertentie-inkomsten te genereren. Maar dat moet afkomstig zijn van adverteerders die nu lokale en regionale journalistiek meefinancieren, van lokale en regionale kranten. Een sterke daling van advertentie-inkomsten bemoeilijkt investeringen in onze redacties en het bestaan van een gratis nieuwsvoorziening op lokaal niveau. Bovendien worden publieke omroepen gestimuleerd om nieuws in geschreven vorm gratis beschikbaar te stellen op hun websites. Dat ondermijnt de bereidheid van burgers om nog een abonnement op een regionaal dagblad en nieuwsbladen te nemen of te houden. Het wordt tijd dat de staatssecretaris niet alleen een staatssecretaris is van lokale en regionale omroepen, maar van lokale en regionale journalistiek. De oogkleppen moeten af. Wij gaan graag het gesprek aan om versterking van álle lokale en regionale journalistiek te stimuleren. Een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer is wat ons betreft een goede eerste stap. Er zijn genoeg manieren denkbaar waarop extra investeringen wel alle journalistiek en daarmee ook de pluriformiteit in de regio ten goede komen. Niet alleen onze journalisten, maar vooral onze lezers en de Nederlandse samenleving verdienen evenwichtig beleid.’

Ondertekend door: Regionale kranten (Zie afbeeldingen).

Regionale kranten