ja-nee-stickers

Woensdag 19 januari 2022 is een persbericht verschenen van MailDB, waarin zij aankondigen met behulp van www.inmijnbus.nl een digitale registratie te gaan doorvoeren voor het wel of niet ontvangen van ongeadresseerd drukwerk. Hier wordt de suggestie in gewekt dat het systeem straks ook gaat werken voor huis-aan-huis nieuwsbladen.
Uitgevers van huis-aan-huis nieuwsbladen kunnen nog niet beoordelen of zij gebruik gaan maken van de digitale registratie via InMijnBus.nl dat MailDB wil gaan invoeren. Enkele uitgevers zijn vrijdag 14 januari jl. pas geïnformeerd over het nieuwe systeem en de rest van de uitgevers in Nederland weet nog van niets.

Rodi niet overtuigd
Ook Rodi is pas laat van dit idee op de hoogte gebracht en verbaasd zich over het plan en de communicatie daarover. “Als uitgever willen we meewerken en meedenken om tot een gedegen en goed werkende oplossing te komen. Naar onze mening is dit plan niet in het belang van de lokale journalistiek. De uitvoerbaarheid, het feit dat dit systeem alleen digitaal is en eventuele gevoelige informatie van de lezers in het systeem zijn grote struikelblokken, zowel voor de uitgever, verspreider, bezorger als de lezer” aldus Dick Ranzijn, Directeur Rodi.

Uitvoerbaarheid een struikelblok
De uitgevers die tot nu toe zijn geïnformeerd zien problemen in de praktische uitvoering van het systeem. Uiteindelijk wordt het werk van de bezorger lastiger, omdat voor elk adres moet worden opgezocht wat de wens is van de bewoner. Looplijsten bieden geen oplossing omdat de bezorger de handen al vol heeft met kranten en folders en steeds op de mobiel kijken voor de wens van de bewoner is onveilig. De bezorgers maken namelijk deel uit van het verkeer. Bezorgers zijn daarbij niet gemakkelijk te vinden. We moeten het werk daarom voor zowel de jonge bezorger als de bezorger op leeftijd, zo gemakkelijk mogelijk maken. Deze twijfels over de praktische uitvoering heersen ook bij de andere verspreiders in Nederland. Alle facetten van een nieuw systeem moeten eerst goed worden onderzocht.

Deursticker een bewezen oplossing
Vooralsnog willen de uitgevers vasthouden aan de deurstickers. Dit is een bewezen systeem en is voor iedereen duidelijk. Het papierverbruik moet naar beneden en dan is het niet verstandig om voor elke bezorgronde looplijsten te printen voor alle bezorgers in Nederland.

De uitgevers zijn voorstander van een registratiesysteem dat papierverspilling tegengaat en de deursticker is hiervoor een goed systeem. Als een huis-aan-huis nieuwsblad niet wordt gelezen of de lezer leest de krant digitaal, dan zien de uitgevers liever een NEE sticker op de deur. Kranten drukken die direct verdwijnen in de papiercontainer is verspilling en dat willen we voorkomen.

Gevoelige informatie
Mocht het digitale registratiesysteem er wel komen, dan behoort dit een systeem te zijn dat onder beheer staat van een neutrale partij. Het is niet wenselijk dat de registratie van alle brievenbussen in Nederland uitsluitend in beheer is van MailDB, waar alleen de verspreidorganisatie Spotta betalend lid van is.

Veel mensen zijn tevens huiverig om persoonlijke voorkeuren vast te leggen in een database. Dit gaat bijvoorbeeld om informatie wanneer iemand op vakantie is en aangeeft enkele weken geen folders te willen ontvangen. Dit staat nog los van de oudere mensen die misschien niet over de kennis en mogelijkheden beschikken om überhaupt hun voorkeur op te geven.

Belangen lokale journalistiek
Zoals gezegd wil Rodi graag verder meedenken over een systeem dat in lijn ligt met de belangen van de lokale journalistiek en zo samen werken aan een oplossing dat wel kan werken voor de uitgevers, verspreiders en de lezers.